- Gmina Skała - https://skala.pl -

POliŚ – Przekazanie placu budowy – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi

W dniu 31 października 2014 r. nastąpiło przekazanie placu budowy z związku z rozpoczęciem realizacji zadania pn. „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi o stację odwadniania i higienizacji osadu”. Wykonawcą zadania jest firma EKOSERVISPOL Sp. z o. o. z Nowego Targu. Roboty potrwają do końca czerwca 2015 r.

IMG_0430 [1]

IMG_0422 [2]

IMG_0420 [3]