- Gmina Skała - https://skala.pl -

POIiŚ – Dobiega końca realizacja I Etapu prac związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi

Dobiega końca realizacja I Etapu prac związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi o stację odwadniania i higienizacji osadu. Obecnie trwa montaż urządzeń oraz linii technologicznej do odwadniania i higienizacji osadu. Przedmiotowe zadanie stanowi I etap projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi w Gminie Skała”, który docelowo obejmuje budowę stacji higienizacji i odwadniania osadu oraz pozostałe prace modernizacyjne mające na celu dostosowanie funkcjonowania oczyszczalni do wymogów dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA [1]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA [2]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA [3]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA [4]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA [5]