- Gmina Skała - https://skala.pl -

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska w Samorządowym Żłobku „Bajka” w Skale

Nagłówek żłobek [1]

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska w Samorządowym Żłobku „Bajka” w Skale

W wyniku naboru na stanowisko opiekunki (2 etaty), opiekuna-pedagoga (1 etat), pielęgniarki (1 etat) wpłynęło łącznie 8 zgłoszeń.  Wyłoniono 5 kandydatur spełniających wymagania określone w ogłoszeniach i zakwalifikowano je do trwającego  II etapu rekrutacji.

W związku z brakiem kandydatów na stanowisko pielęgniarki i opiekuna-pedagoga ogłoszony zostanie kolejny nabór. 

Czytaj [2]