- Gmina Skała - https://skala.pl -

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż majątku ruchomego – Autobus Autosan

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż majątku ruchomego – Autobus Autosan.

Załączniki:
Informacja o nierozstrzygnięciu przetargu pisemnego [1]
Ogłoszenie [2]
Regulamin przetargu pisemnego [3]
oświadczenie oferenta (zał. nr 2) [4]
wzór umowy (zal_nr 3) [5]
formularz oferty (zał. nr 4) [6]