- Gmina Skała - https://skala.pl -

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku.

Załączniki:
Zarządzenie 69.2021 – Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa [1]
Załącznik nr 1 – Ogłoszenie [2]
Załącznik nr 2 – Zasady [3]
Załącznik nr 3 – Informacja [4]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Covid [5]
Załącznik nr 5 – Wzór oferty realizacji zadania publicznego [6]
Załącznik nr 6 – Wzór umowy na realizację zadania publicznego [7]
Załącznik nr 7 – Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego [8]