- Gmina Skała - https://skala.pl -

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka Samorządowego „Bajka” w Skale

Nagłówek żłobek [1]
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka Samorządowego „Bajka” w Skale.

Załączniki:

Zarządzenie nr 220.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skała z dnia 27 września 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Samorządowego w Skale [2]
Kwestionariusz osobowy [3]
Oświadczenie [4]
Oświadczenie_prztwarzanie danych osobowych [5]
Oświadczenie_rękojmia [6]