- Gmina Skała - https://skala.pl -

Oficjalne podpisanie Umowy o dofinansowanie modernizacji istniejącej Hali Widowiskowo – Sportowej !

Oficjalne podpisanie Umowy o dofinansowanie modernizacji

istniejącej Hali Widowiskowo – Sportowej !

W Urzędzie Miasta i Gminy Skała została podpisana Umowa o dofinansowanie zadania pn. ” REMONT ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ W SKALE, W ZAKRESIE: WYMIANA ISTNIEJĄCEJ POSADZKI W HALI SPORTOWEJ, MALOWANIE  I ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WEWNĄTRZ HALI SPORTOWEJ, REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, IZOLACJA WRAZ Z  WYKOŃCZENIEM PODMURÓWKI  I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH, OBRÓBKI BLACHARSKIE”.

Gminie Skała zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 287 900,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – Grupa II – Zadania modernizacyjne – edycja 2018 na realizację w/w zadania.

Szczególne podziękowania dla Pani Poseł na Sejm  RP Elżbiety Duda, której poparcie dla w/w zadania umożliwiło uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Całkowite koszty zadania: 575 929,00 zł – środki z Budżetu Gminy Skała + dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.