- Gmina Skała - https://skala.pl -

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie

W związku z pismem z dnia 19.01.2021r. znak: RO-II.7131.1.3.2021.PG  Marszałka Województwa Małopolskiego  –  Burmistrz Miasta i Gminy Skała podaje do publicznej wiadomości

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku,  informujące o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa  Małopolskiego w sprawie  podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie.

Załączniki: