- Gmina Skała - https://skala.pl -

Zabytki Gminy Skała

Autor opracowania: Paweł Blasiński, odbywający staż zawodowy w ramach projektu „KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1. „Wsparcie dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”.