- Gmina Skała - https://skala.pl -

Ludność

Sołectwa i przysiółki Gminy Skała według liczby ludności

Skała – 3 768
Cianowice – 1 410
Szczodrkowice – 685
Smardzowice – 625
Rzeplin – 524
Sobiesęki – 404
Minoga – 409
Maszyce – 401
Nowa Wieś – 292
Przybysławice – 287
Gołyszyn – 273
Ojców – 220
Barbarka – 234
Niebyła-Świńczów – 292
Poręba Laskowska – 166
Zamłynie – 150
Stoki – 110
Grodzisko – 77
Chmielarze – 11

OGóŁEM: 10 338

stan na 31.12.2016 r.