- Gmina Skała - https://skala.pl -

Ludność

Sołectwa i przysiółki Gminy Skała według liczby ludności

Skała – 3770
Cianowice – 1462
Szczodrkowice – 709
Smardzowice – 659
Rzeplin – 530
Sobiesęki – 390
Minoga – 425
Maszyce – 425
Nowa Wieś – 301
Przybysławice – 278
Gołyszyn – 271
Ojców – 208
Barbarka – 221
Niebyła-Świńczów – 293
Poręba Laskowska – 175
Zamłynie – 162
Stoki – 105
Grodzisko – 66
Chmielarze – 21

OGóŁEM: 10 471

stan na 31.12.2020 r.