- Gmina Skała - https://skala.pl -

Nowy wzór Wniosku o wpis do ewidencji producentów

W związku z pismem z dnia 23.10.2019r. Biura Powiatowego w Krakowie  Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Urząd Miasta i Gminy Skała  podaje do wiadomości nowy wzór Wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Załączniki: