- Gmina Skała - https://skala.pl -

Nowe prawo UE w zakresie zdrowia roślin

W związku z pismem z dnia 23.09.2019r. Kierownika Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, Urząd Miasta i Gminy w Skale przekazuje do wiadomości treść ulotki informacyjnej, dotyczącej zmian w przepisach w odniesieniu do podmiotów produkujących i obracających materiałem roślinnym, w związku z wejściem w życie od dnia 14 grudnia 2019r. nowych regulacji w zakresie zdrowia roślin ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/2031 ).

Załączniki: