MENU

NGO

ngo

Jakość powietrza

CO, GDZIE, KIEDY?

Odwiedziło nas

  • 4 295 910

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 27 marca 2019

NGO

Dotacja dla Kół Gospodyń Wiejskich

Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą uzyskać dotacje w wysokości od 3.000 do 5.000 złotych. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest założenie rachunku KGW w wybranym banku oraz ewentualne rozliczenie dotacji przyznanej w poprzednim roku .

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet: 40.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:  

 

 

– do 3.000 zł (KGW do 30 członków),
– do 4.000 zł (KGW do 31-75 członków),
– do 5.000 zł (KGW ponad 75 członków).

Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2019.
Kto może złożyć wniosek ?
Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do

Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać KGW działające:
– na wsi,
– w miastach do 5.000 mieszkańców,
– w miastach o większej liczbie ludności na obszarach istniejących w nich sołectw.

Na co można uzyskać wsparcie ?
Działalność statutowa kół gospodyń wiejskich.
Opis:
Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa. Rolnictwa.
Po uzyskaniu wpisu do rejestru KGW należy założyć rachunek w wybranym banku.

Po założeniu rachunku należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej

w powiatowym biurze ARiMR.
Warunkiem otrzymania dotacji jest rozliczenie pomocy uzyskanej w 2018 roku.

Termin składania wniosków:
od 7 maja 2019 do wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:
http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-2019-r.html?fbclid=IwAR1FoMcGwlLvGqYuRHeLP2LxxzF8fpxoXynN8–FmMDpIrOOMVcaCYPZLP4
Kontakt:
https://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/strony/kontakt/

Konkurs Moja Mała Ojczyzna

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie projektów z zakresu poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego oraz wsparcia infrastruktury placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego oraz koła gospodyń wiejskich. Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty z zakresu:

1. Poprawy lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.
2. Pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych (tablice, obeliski, izby pamięci).
3. Wsparcia infrastruktury placówek oświatowych.
4. Wsparcia infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Dotację można przeznaczyć na:
– zakup sprzętu związanego z prowadzonym projektem;
– porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
– zakup artykułów spożywczych do kwoty maks. 500 zł brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu;
– pokrycie kosztu usługi księgowej nie przekraczającej 400 zł brutto;
– koszt tablicy informacyjnej.

Więcej informacji:

https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/


Nabór wniosków do programu EtnoPolska 2019

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2019. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  • organizacje pozarządowe;
  • koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 2212));
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Nabór wniosków trwa do 29 kwietnia 2019 roku..

Informacji o programie udziela Barbara Tuszyńska, tel. (+48 22) 21 00 178, e-mail: btuszynska@nck.pl w dni robocze w godzinach 10.00–14.00.

Więcej informacji:

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-etnopolska-2019

 

Opracowanie:

Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała, ul. Szkolna 4, 32-043 Skała, tel. +48 123805115

 

Etno Polska Nabór


Program „ORLEN dla Strażaków”
Program finansuje zakup sprzętu wykorzystywanego w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki straży pożarnej – zawodowe oraz ochotnicze. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line. Jedna jednostka może złożyć tylko jeden wniosek. Termin składania wniosków: 4 maja 2019 r.
Więcej informacji:
http://www.orlendarserca.pl/PL/NaszaDzialalnosc/Strony/ORLEN-dla-Strazakow.aspx
Źródło:
Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała, ul. Szkolna 4, 32-043 Skała, tel. +48 123805115


Warsztaty dla młodych aktywistów

Zapisz się na bezpłatny warsztat #PoleDziałania, poznaj młodych aktywistów z całej Polski i dowiedz się, jak lepiej działać dla siebie i innych.

Czego się nauczysz, jeśli masz 16-19 lat i jesteś z miejscowości do 20 tys. mieszkańców?
🔸 Rozpoznawania potrzeb ludzi, dla których działasz
🔸 Planowania i realizacji projektów społecznych
🔸 Nawiązywania partnerstw z instytucjami i przedsiębiorcami
🔸 Pracy i komunikacji w grupie
🔸 Promocji działań i pozyskiwania środków
Zapisy do 15 kwietnia!  http://fundacjawspomaganiawsi.pl/activity/poledzialania/

 Plakat warsztaty dla młodych aktywistów