MENU

Airly

Rozlicz PIT

Akcja zima 2019/2020

Akcja Zima

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 5 555 019

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 14 lipca 2020

MIRS 2020

malopolska

Gmina Skała otrzymała z Województwa Małopolskiego dofinansowanie na realizację zadania pn.:

Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gołyszynie, w gminie Skała poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenis i badmintona oraz utworzenie terenu rekreacyjnego”.

Dotacja w kwocie 152 320,00 zł została przyznana Uchwałą Nr XXII/310/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22.06.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, na realizację w 2020 roku projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

Celem projektu MIRS jest udzielenie pomocy finansowej jst na realizację zadań własnych, przeznaczonej na modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej, m.in. celem podniesienia standardu, czy rewitalizacji istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym. Dzięki realizacji dofinansowanego zadania teren gminy wzbogaci się o kolejny nowoczesny i bezpieczny obiekt sportowy, poprawiając tym samym stan ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, służącej dzieciom i młodzieży, co tworzy gwarancję popularyzacji zajęć ruchowych i rozwijania talentu przyszłych mistrzów sportu.

Zakres projektu:

Inwestycja zostanie zrealizowana na działce nr 104 w Gołyszynie, gm. Skała. Zadanie dotyczy modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gołyszynie, w gminie Skała poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenis oraz badminton. Dzięki realizacji zadania powstanie nowoczesny obiekt infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenis oraz badminton będzie miało powierzchnię 558 m2. Nawierzchnię boiska będzie stanowiła nawierzchnia poliuretanowa, wylewana w trzech kolorach, w zależności od funkcji boiska. Nawierzchnia zostanie wykonana ze spadkiem 1,0%. Boisko zostanie wyposażone
w ogrodzenie o wysokości 4,00 m. Słupki boiska wykonane z profili stalowych, narożne 80x80x 5 mm, boczne 60x60x5 mm, ocynkowane i malowane proszkowo. Siatka ogrodzenia pleciona, ocynkowana i malowana proszkowo o grubości 3,1 mm i oczku 45×45 mm. Ogrodzenie fundamentowane poprzez osadzenie słupków betonowych w podłożu. Ponadto teren inwestycji planuje się wyposażyć w dodatkową infrastrukturę techniczną, taką jak ławki z oparciami (6 szt.), wolnostojące kosze umożliwiające segregację odpadów (2 szt.). Teren zostanie uporządkowany, wykonane zostanie bezpieczne przejście do obiektu sportowego w formie chodnika z kostki brukowej (215 m
2). Ustawione zostaną stojaki na rowery (7 szt.). Całości dopełni wykonanie nasadzeń zieleni.

Teren będzie ogólnodostępny i udostępniany bezpłatnie.

Teren inwestycji zostanie wyposażony w tablicę informującą, że zadanie jest współfinansowane przez Województwo Małopolskie w ramach MIRS, przygotowaną zgodnie z wytycznymi Regulaminu.

Wartość inwestycji: ok. 500 000,00

 

IMG_0214

IMG_0212