- Gmina Skała - https://skala.pl -

MALUCH+

Gmina Skała pozyskała dofinansowanie w konkursie ofert w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019
W ramach zadania do końca 2019 roku powstanie kompleksowy budynek, gotowy na przyjęcie 30 dzieci żłobkowych. Wartość dofinansowania na Samorządowy Żłobek „Bajka” wynosi 900 000,00 zł