- Gmina Skała - https://skala.pl -

Małopolska Izba Rolnicza

Zimowisko [1]


2018 [2]

 

Wyglądają pierwszej gwiazdki starsi, młodzi oraz dzieci,

zima bielą świat okryła, śnieg w gwiazdeczkach z nieba leci.

Stos prezentów i choinka, zapach kutii i piernika,  

Atmosfera niech każdego wnet przenika.

 

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz tylko tego co najlepsze w nadchodzącym  Nowym Roku 2019.

życzy

Elżbieta Dercz z Rodziną

Delegat Izb Rolniczych

   

      Boże Narodzenie ‚ 2018


Dokumentacja dotycząca szkoleń [3]


Konferencja pn. ” Aktualna rola kobiet w środowisku wiejskim w UE w kontekście aktualnej sytuacji ekonomicznej i problemów społecznych w Europie”

     W dniach 9-10 marca 2017r w Krakowie odbyła się Konferencja poświęcona aktualnej roli kobiet w środowisku wiejskim w UE w kontekście aktualnej sytuacji ekonomicznej i problemów społecznych w Europie. Gminę Skała  reprezentowała Pani Dercz Elżbieta.

Temat przewodni przedstawił prof. Czesław Nowak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Kolejne tematy to: „Zmiany demograficzne i procesy migracyjne na tle rozwoju społeczno – gospodarczym obszarów wiejskich w Polsce” przedstawione przez Panią dr hab. Wiolettę Knapik również z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz „Aktualna ocena zagrożeń środowiskowych dla ludności miast i obszarów wiejskich” – omówił Pan Paweł Ciećko z MWIOŚ.
Omówione również zostały szczegóły dotyczące handlu detalicznego przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Panią Agnieszkę Szewczyk. Wśród gości obecni byli Wojewoda Małopolski Pan Józef Pilch, który wręczył wyróżnionym Paniom odznaczenia „Brązowy Krzyż Zasług” oraz „Zasłużony dla rolnictwa”. Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Kozak, Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej Pan Stanisław Bartman oraz Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard Czaicki z całym Zarządem.

Dyskusja była bardzo intensywna i maksymalnie wykorzystano na ten cel czas, co spowodowało konieczność dokończenia składania wniosków w formie pisemnej. Jednym z głównych tematów była „ Ustawa łowiecka” i narastający problem szacowania szkód. Wnioskowano również min. o możliwość produkcji maku na tzw. potrzeby własne zgłaszając tylko taką uprawę a nie warunkować produkcji od umowy sprzedaży, udział izb rolniczych w pilotażowych programach min. dot. opieki dziennej dla dorosłych mieszkańców wsi. Konferencje takie przynoszą pozytywne efekty dla osób uczestniczących co ma między innymi na celu wymianę doświadczeń i zdobywanie wiedzy.

Konferencja mir2 [4]

Konferencja mir1 [5]


 

 

Załączniki: