- Gmina Skała - https://skala.pl -

Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do podpisania umowy w ramach Poddziałania 4.4.2 RPO WM

logotypy [1]

„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap”

 

Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do podpisania umowy

w ramach Poddziałania 4.4.2 RPO WM

 

Stan na dzień 01.08.2022 roku

 

 Lista rankingowa z dnia 01.08.2022 r. [2]