- Gmina Skała - https://skala.pl -

Lista osób zakwalifikowanych do wymiany pieców w ramach poddziałania 4.4.2 RPO WM Stan na dzień 21.06.2018 roku

Lista osób zakwalifikowanych do wymiany pieców w ramach poddziałania 4.4.2 RPO WM Stan na dzień 21.06.2018 roku [1]