- Gmina Skała - https://skala.pl -

Koronawirus – Komunikat !

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją, spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19, a także z zaleceniami służb sanitarnych i administracyjnych zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta i Gminy w Skale i jego jednostkach organizacyjnych do spraw pilnych, wymagających osobistego załatwienia.

W sprawach ważnych zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego – dane kontaktowe urzędu dostępne są poniżej.

Zobowiązania finansowe np. podatek od nieruchomości i podatek rolny prosimy w miarę możliwości wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego, podany w decyzji podatkowej.

Prosimy o wyrozumiałość, stosowanie się do zaleceń służb medycznych i sanitarnych oraz śledzenia informacji w mediach krajowych i lokalnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

     /-/ Krzysztof Wójtowicz

 Urząd Miasta i Gminy w Skale

Sekretariat 12/3891098 wew. 123 sekretariat@skala.pl [1]
Dziennik Podawczy 12/3891098 wew.101 skala@skala.pl [2]
Referat Podatków 12/3891098 wew. 116 podatki@skala.pl [3]
Referat Komunalny – opłaty za odpady komunalne 12/3891098 wew. 122 komualny3@skala.pl [4]
Referat Komunalny 12/3891098 wew. 108 komunalny@skala.pl [5]
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 12/3891098 wew. 109 budownictwo@skala.pl [6]
Referat Rolnictwa – Ochrona Środowiska, Rolnictwo 12/3891098 wew. 120 rolnictwo@skala.pl [7]
Ewidencja Działalności Gospodarczej, Zarządzanie Kryzysowe 12/3891098 wew. 120 oc@skala.pl [8]

dzialalnosc@skala.pl [9]

Referat Księgowości 12/3891098 wew. 113 ksiegowosc@skala.pl [10]
Ewidencja Ludności/Dowody Osobiste 12/3891098 wew.119 orso@skala.pl [11]

dowody@skala.pl [12]

Urząd Stanu Cywilnego 12/3891098 wew.105 usc@skala.pl [13]
Biuro Strategii i Rozwoju 12/3891098 wew.114 integracja@skala.pl [14]