- Gmina Skała - https://skala.pl -

Klauzula Informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Skała, ul. Rynek 29, 32-043 Skała.

 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@skala.pl

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów  przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu :