- Gmina Skała - https://skala.pl -

Projekty realizowane

Gmina Skała zrealizowała zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rzeplinie”

Projekt: „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”

Gmina Skała realizuje zadanie pn.: „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i pompowniami ścieków dla miejscowości Maszyce”

Gmina Skała realizuje zadanie pn.: „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami – Cianowice Małe, Niebyła, Świńczów”

Schetynowka Cianowice 2014

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017 – 2023

Budowa przekroczeń [1]
Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rzeplinie [2]