- Gmina Skała - https://skala.pl -

Rachunek bankowy

Podatki i niepodatkowe należności wpłaca się na konto:

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu
53 8450 0005 0020 0200 0723 0003

Urząd Miasta i Gminy Skała
ul. Rynek 29
32-043 Skała

W tytule proszę podać nr faktury lub wpisać przedmiot wpłaty (tytułem np wpłata za: wodę, ścieki, nieczystości, opłata skarbowa, nieruchomości, pojemniki, kanalizacja, wpis do działalności gospodarczej, rezerwacja stanowiska na placu targowym, opłata targowa,czynsz (najem),podatek itd.