- Gmina Skała - https://skala.pl -

Cenniki

Taryfy

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

obowiązujące od 19.10.2021 do 18.10.2022 r.

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od 19.10.2021 do 18.10.2022 r. [1]