- Gmina Skała - https://skala.pl -

Informacja dla właścicieli gospodarstw, w których utrzymywane są owce lub kozy

W nawiązaniu do pisma z dnia 03.08.2020r.  znak: PIWCHZ.440.21.1.2020 Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie,  Urząd Miasta i Gminy w Skale  informuje:

W związku z ustanowieniem  oficjalnego systemu uznawania statusów gospodarstw w odniesieniu do trzęsawki  klasycznej owiec  i kóz,  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie przypomina o wymaganiach dla gospodarstw utrzymujących  owce i /lub kozy dla uzyskania statusu kontrolowanego lub  znikomego ryzyka występowania trzęsawki klasycznej u owiec i kóz, oraz przesyła ulotkę informacyjną dla właścicieli gospodarstw utrzymujących owce i kozy.