- Gmina Skała - https://skala.pl -

Gospodarka odpadami – Informacja dotycząca ilości odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Skała

Informacja dotycząca ilości odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Skała

Ilość-odebranych-odpadów-mieszanych [1]

Ilość-odebranych-odpadów-mieszanych1 [2]

Ilość-odebranych-odpadów-segregowanych [3]

Ilość-odebranych-odpadów-segregowanych1 [4]