- Gmina Skała - https://skala.pl -

Burmistrz Miasta i Gminy Skała ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na Strefie Aktywności Gospodarczej w Skale

Burmistrz Miasta i Gminy Skała ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na Strefie Aktywności Gospodarczej w Skale.
Załączniki:
Informacje o wyniku przetargu [1]
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Skała nr 283_2020 [2]
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gminy Skała 283_2020 [3]