- Gmina Skała - https://skala.pl -

Aktualności

informacja dla mieszkańców - 16.2020 [1]


15.06.2020


22.05.2020r.

 

nagłówek - malopolska [3]Projekt OZE – aktualności

Gmina Skała podpisała umowy na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w domach mieszkańców z dofinansowaniem w ramach partnerskiego projektu dla gmin Małopolski – 30 kwietnia 2020 r. z firmą Flexipower Group Sp. z o.o. sp.k na montaż 17 kolektorów słonecznych i 8 maja 2020 r. z firmą Sanito sp. z o.o. na montaż 43 paneli fotowoltaicznych i 4 pomp ciepła w domach mieszkańców uczestniczących w projekcie.  

Montaż instalacji OZE na domach prywatnych w ramach projektu, w którym uczestniczy 40 gmin z województwa małopolskiego, w tym gmina Skała, możliwy jest dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wartość projektu dla Gminy Skała wynosi 1 076 552,45 zł. Wkład własny mieszkańców wynosi 40 proc. wartości instalacji plus podatek VAT od instalacji, a wartość dofinansowania to 60 proc. kosztów instalacji netto.

Harmonogramy realizacji poszczególnych działań dla Gminy Skała przewidują rozpoczęcie montażu instalacji od października br. W przypadku paneli fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kW, montaż instalacji rozpocznie się już w czerwcu.

Przed montażem Gmina Skała rozpocznie wysyłkę wezwań do zapłaty do osób, które podpisały umowy. Zgodnie z zawartą umową organizacyjno-finansową wkład własny płatny jest w terminie do 14 dni od otrzymania pisma dostarczonego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dofinansowanie „Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” pochodzi z działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Liderem projektu jest gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

 


02.04.2020r.

nagłowek [4]

Informacja dla Mieszkańców Gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych
źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii
dla gmin województwa małopolskiego”

 

Szanowni Państwo,
Zostały wyłonione wszystkie firmy realizujące inwestycje w Projekcie:
a. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach Użyteczności Publicznej: Hymon Energy Sp. z o.o.
b. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. zo.o.
c. Budowa kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych: FLEXIPOWER Group Sp.z o.o.
d. Budowa instalacji pomp ciepła w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. z o.o.
e. Budowa instalacji kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. z o.o.

Kolejnym krokiem formalno-prawnym była kontrola procesu wyboru wykonawców przez Urząd Zamówień Publicznych, która zakończyła się wynikiem pozytywnym ostatniej z kontrolowanych części w dniu 01.04.2020 r. co upoważnia Zamawiających do podpisania umów z Wykonawcami. Jednocześnie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wydłużenie realizacji Projektu do 30 czerwca 2021 r. Umowy na realizację poszczególnych zadań zostaną podpisane w drugiej połowie kwietnia br. Natomiast proces inwestycyjny w Państwa gospodarstwach uzależniony jest od panującej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa COVID-19. Wezwania do wpłat wkładów własnych zostaną do Państwa wysłane w momencie realnej szansy rozpoczęcia montaży instalacji, ale przed wejściem do Państwa gospodarstwa przez wybranego Wykonawcę. Prosimy o cierpliwość i zrozumienie gdyż każdy z nas znalazł się w trudnej i niepewnej rzeczywistości. O wszelkich nowych informacjach będziemy Państwa na bieżąco informować. Przypominam Państwu, że w ramach projektu Gmina Skała korzysta z pomocy doradczej przy zarządzaniu projektem, którą świadczy firma DOEKO GROUP Sp. z o.o. Numer infolinii 12 446 42 97, do której można kierować pytania związane z realizacją projektu.


Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł
energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin
województwa małopolskiego”

Poniżej przekazujemy Państwu zestawienie urządzeń oraz cen wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Informację w tabeli dotyczą instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę. Informację dotyczące pomp ciepła zostaną Państwu przekazane w terminie późniejszym ze względu na możliwy czas na wniesienie odwołań do wybory oferty.
Każdy Mieszkaniec w raporcie z inspekcji terenowej ma wskazaną moc dobranej instalacji. Po tych danych przyporządkują sobie Państwo instalację z załączonej tabeli.
Legenda:

Kolorami oznaczone lokalizacje instalacji:
Zielony – na budynku mieszkalnym do 300 m2
Niebieski – na budynku mieszkalnym powyżej 300 m2
Żółty- poza budynkiem mieszkalnym (grunt, budynek gospodarczy)

 

Wykaz urządzeń i cen – po przetargu [5]


informacja dla mieszkańców_PSD - 25.10.20192 [6]malopolska [9]

Informacja dla Mieszkańców Gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

 

Termin składania ofert w postępowaniu przetargowym został przesunięty na dzień 14.10.2019 r. Powodem była duża ilość pytań od potencjalnych Wykonawców.

Opublikowane wyjaśnienia i pytania do SIWZ do pobrania pod adresem:

Link:

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1657370,partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii-dla-gmin-wojewodztwa-malopolskiego.html [10]


 

Informacja dla Mieszkańców Gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych
źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii
dla gmin województwa małopolskiego”

Uprzejmie informujemy, iż 16-07-2019 w Baranówce odbyło się spotkanie Wójtów / Burmistrzów wszystkich 41 Gmin będących w projekcie, celem podjęcia decyzji związanych z postępowaniem przetargowym na wyłonienie Wykonawców.

Przypomnijmy, iż postępowanie przetargowe było podzielone na 4 części. Niestety, ceny złożone przez oferentów na trzy pierwsze części tj. dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, dostawę i montaż pomp ciepła i dostawę i montaż kotłów na pellet przewyższają kwotę wynikającą z umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu.

Wobec powyższego po dogłębnym przeanalizowaniu problemu zdecydowaną większością głosów została podjęta ostateczna decyzja o unieważnieniu:

Po przeliczeniu wszystkich kosztów sumując zaproponowaną przez Oferenta np. cenę jednostkową kotła czy instalacji solarnej wychodzą wysokie koszty całkowite. Z związku z czym realizacja I, II i III części w tym postępowaniu przetargowym jest nieuzasadniona ekonomicznie. Oczywiście nie oznacza to, że całkowicie rezygnujemy z tych źródeł tylko przystąpimy w zakresie tych części do ponownej procedury przetargowej. Niestety, ze względu na czas, który potrzebny jest na przeprowadzenie ponownego przetargu niemożliwe staje się wykonanie tych instalacji w zaplanowanym terminie. O nowych terminach realizacji będziemy Państwa na bieżąco informowali.

Prosimy naszych Mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.


Projekt OZE – aktualności, 09.09.2019 r.

W dniu dzisiejszym został ogłoszony ponowny przetarg na zadanie pn. Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego

Przetarg został podzielony na cztery części: osobno na każde źródło tj. instalacje

fotowoltaiczne, instalacje solarne, pompy i kotły. Termin składania ofert: 10.10.2019 r.

Przetarg opublikowany:

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1657370,partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii-dla-gmin-wojewodztwa-malopolskiego.html [10]


27.06.2019r.
Informacja z otwarcia ofert dla postępowania Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego [11]


03.06.2019r.
Projekt OZE aktualności 03.06.2019 r. [12]


24.05.2019r.
Projekt OZE aktualności 24.05.2019 r. [13]


23.04.2019r.

Projekt ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII w GMINIE SKAŁA – aktualności [14]


13.07.2018r.

Rozpoczęcie realizacji projektu dotyczącego Odnawialnych Źródeł Energii [15]


25.06.2018r.

Projekt dotyczący Odnawialnych Źródeł Energii wybrany do dofinansowania! [16]


04.05.2018r.

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Skała AKTUALNE INFORMACJE [17]


06.03.2018r.

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Skała – WAŻNE INFORMACJE 2 [18]


28.02.2018r.

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Skała WAŻNE INFORMACJE [19]

Załączniki: