- Gmina Skała - https://skala.pl -

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że zgodnie z pismem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 29.10.2018r.,  znak; WIW-ChZ.913.6.64.2018,   w dniach od  9 do 19 listopada 2018 roku na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Zostanie ona wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.