Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 632029-N-2019 z dnia 2019-12-04 r.

Nazwa zamówienia:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Skała i jej jednostek organizacyjnych w latach 2020 – 2024

Załączniki:

Ogłoszenie-o-zamówieniu
SIWZ_bank
Zalacznik_nr_1_Formularz_oferty
Zalacznik_nr_2__Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu
Zalacznik_nr_3__Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia
Zalacznik_nr_4__Oswiadczenie_grupa_kapitalowa